Perspektywa kliniczna zastosowania wedolizumabu w Programie Lekowym
Wedolizumab w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.
Wieloośrodkowe badanie obserwacyjne.
Kontakt do Organizatora:
BioStat Sp. z o.o.

ul. Kowalczyka 17; 44-206 Rybnik
support@biostat.com.pl
666 069 814

Umowy i płatności:
Monika Mierzyńska
mmierzynska@biostat.com.pl
(32) 440 27 07
Nad płynnym przebiegiem badania oraz analizą materiału czuwa firma
Wszelkie pytania prosimy kierować do biura Organizatora.

Projekt badawczy wspiera